εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τις Ψηφιακές Ικανότητες για έναν Ενεργό Πολίτη

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης ενηλίκων, για άτομα τα οποία επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ώστε να ασκούν έναν πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο στην ψηφιακή υπηκοότητα."

Με τον όρο «ψηφιακή ιθαγένεια» αναφερόμαστε σε κάτι περισσότερο από την κοινωνική -καθημερινή χρήση της τεχνολογίας. Αναφερόμαστε στην ικανότητα να χρησιμοποιούμε τους τεχνολογικούς πόρους και τα εργαλεία με έναν ασφαλή, υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας εάν θέλουμε να έχουμε επιτυχημένη απόδοση στην ψηφιακή ιθαγένεια.

Με τη συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων, θα έχετε την ευκαιρία να εμβαθύνετε στις πέντε (5) βασικότερες θεματικές περιοχές  που περιλαμβάνονται στις ψηφιακές δεξιότητες: Πληροφόρηση και Αλφαβητισμός Δεδομένων, Επικοινωνία και Συνεργασία, Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου, Ασφάλεια και Επίλυση Προβλημάτων.