Φόρμα Επικοινωνίας

[recaptcha]

(*) υποχρεωτικό

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενημερωτική ρήτρα για διαβουλεύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο ρυθμίζει το δικαίωμα ενημέρωσης κατά τη συλλογή δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι / ή θα ενταχθούν, σε Προσωπικό Αρχείο δεδομένων που ανήκει στο DQ Skills, ως διαχειριστής των αρχείων. Επίσης, το DQ Skills εγγυάται στον κάτοχο των δεδομένων, δικαίωμα στην πρόσβαση, διόρθωση και ακύρωση των δεδομένων που τον αφορούν. Θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dqskills@gmail.com