Formularz kontaktowy

[recaptcha]

(*) wymagane

Projekt jest sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Produkty projektu odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.

Klauzula informacyjna do konsultacji

Zgodnie z artykułem 5 Ustawy Zasadniczej 15/1999, z 13 grudnia, Ochrona Danych Osobowych, która reguluje prawo do informacji w zakresie gromadzenia danych, informujemy, że twoje dane osobowe są lub zostaną włączone do Bazy Danych Osobowych, którego właścicielem jest DQ Skills, jako Menedżer Bazy, którego głównym celem jest zarządzanie danymi. Podobnie, DQ Skills, gwarantuje właścicielowi danych korzystanie z praw dostępu, poprawiania, anulowania i sprzeciwu dotyczących danych, które go dotyczą, w tym celu należy się zwrócić za pomocą pisemnej korespondencji do: dqskills@gmail.com