DQ SKILLS POLISH

DQ Skills to projekt, w którym różne organizacje europejskie specjalizujące się w szkoleniach i nowych technologiach łączą wysiłki w celu opracowania ścieżki edukacyjnej i treści szkoleniowych zgodnych z 3 poziomami (podstawowym, średnim i zaawansowanym), które pozwolą każdej osobie prawidłowo uczestniczyć w obywatelstwie cyfrowym.

Projekt

Inteligencja cyfrowa wyróżnia 3 poziomy: Obywatelstwo Cyfrowe, Kreatywność Cyfrową i Przedsiębiorczość Cyfrową

Produkty

DQ SKILLS oferuje ścieżkę szkolenia dla dorosłych i / lub kurs szkoleniowy mający na celu rozwijanie obywatelstwa cyfrowego.

Partnerzy

MEDIA CREATIVA
MIS FOUNDATION
DROSOSTALIDA
SPEKTRUM

Projekt jest sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Produkty projektu odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.
Numer referencyjny: 2017-1-ES01-KA204-038504

Logo Erasmus
Logo Media Creativa-MC2020
Logo MISFOUNDATION
Logo DROSOSTALIDA
Logo SPEKTRUM