O PROJEKCIE

DQ Skills y ciudadanía digital

W ciągu ostatnich dziesięcioleci byliśmy świadkami transformacji naszej rzeczywistości, każdego dnia coraz bardziej uzależnionej i powiązanej ze światem cyfrowym. Nikt nie wątpi, że doświadczamy głębokiej zmiany, która wsparta nowymi technologiami w ogromnym stopniu, daje nam ogromne możliwości i wyzwania.

"Niektórzy specjaliści już mówią o Inteligencji Cyfrowej jako ""zbioru umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych, które pozwalają jednostkom stawić czoła wyzwaniom i dostosować się do wymagań cyfrowego życia"". W ten sposób Inteligencja Cyfrowa dzieli się na 3 poziomy:

  • Obywatelstwo cyfrowe
  • Kreatywność cyfrowa
  • Przedsiębiorczość cyfrowa"

"Nasz projekt ma na celu pogłębienie pierwszego z poziomów DQ, uważanego za kluczowy punkt wyjścia, który wspiera dwa pozostałe.

W ramach programu Erasmus+ zamierzamy opracować 2 główne produkty:

  • Szkolenie dla osób dorosłych w zakresie Obywatelstwa Cyfrowego w oparciu o ramy DIGCOM, które mogą być wykorzystywane i/lub dostosowywane przez każdy podmiot zainteresowany opracowaniem własnych działań w obszarze obywatelstwa cyfrowego.
  • Kurs szkoleniowy skierowany do osób dorosłych, które chcą poprawić swoje umiejętności w zakresie aktywnego i skutecznego obywatelstwa cyfrowego"

DQ Skills to partnerstwo strategiczne, finansowane przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +.

DQ SKILLS