CO OFERUJE DQ SKILLS?

curso de tecnología como ciudadano digital

Ścieżka edukacyjna bezpłatny dostęp dla dorosłych dotycząca obywatelstwa cyfrowego

Ostatecznym celem tego produktu jest opracowanie kompletnej ścieżki nauczania, która zapewnia osobom dorosłym niezbędne kompetencje do korzystania z obywatelstwa cyfrowego.

Ścieżka edukacyjna, oparta na Europejskich Ramach Kompetencji Cyfrowych (DIGICOM), oferuje szkolenie, które pozwala uczestnikom przejść przez 3 poziomy, od podstawowego do zaawansowanego.

Ścieżka uczenia się DQ jest uporządkowana zgodnie z jasną relacją kompetencji, działaniami szkoleniowymi i poziomami w celu wykorzystania/dostosowania jej do każdego zainteresowanego podmiotu w projektowaniu własnych działań szkoleniowych aby zapewnić szkolenia w dziedzinie obywatelstwa cyfrowego.

Ścieżka uczenia się, zatwierdzona i przetestowana w czterech krajach uczestniczących (Hiszpanii, Grecji, Polsce i Rumunii) oraz dostępna we wszystkich językach partnerskich jest podstawą kursu szkoleniowego DQ SKILLS, oprócz tego, że stanowi efektywny dokument roboczy dla każdego szkolenia, które dotyczy opracowania programu szkoleniowego w dziedzinie obywatelstwa cyfrowego.

Kurs bezpłatny dostęp szkoleniowy na temat Kompetencji Cyfrowych dla Aktywnego Obywatelstwa

Kurs szkoleniowy DQ SKILLS dotyczący Kompetencji Cyfrowych na rzecz Aktywnego Obywatelstwa ma na celu poprawę umiejętności korzystania z aktywnego i efektywnego obywatelstwa cyfrowego osób dorosłych. W tym celu uwzględniono następujące obszary szkoleniowe i kompetencje.

Obszar 1: Umiejętność korzystania z informacji i danych

Rozwijane kompetencje:

 • Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacje i treści cyfrowe
 • Ocena danych, informacji i treści cyfrowych
 • Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi

Obszar 2: Komunikacja i współpraca

Rozwijane kompetencje:

 • Interakcja za pomocą technologii cyfrowych
 • Udostępnianie za pośrednictwem technologii cyfrowych
 • Zaangażowanie w obywatelstwo za pomocą technologii cyfrowych
 • Współpraca poprzez technologie cyfrowe
 • Narzędzia
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową"

Obszar 3: Tworzenie treści cyfrowych

Rozwijane kompetencje:

 • Opracowywanie treści cyfrowych
 • Integracja i ponowne opracowywanie treści cyfrowych
 • Prawa autorskie i licencje
 • Programowanie

Obszar 4: Bezpieczeństwo

Rozwijane kompetencje:

 • Ochrona urządzeń
 • Ochrona danych osobowych i prywatności
 • Ochrona zdrowia i dobrego samopoczucia
 • Ochrona środowiska

Obszar 5: Rozwiązywanie problemów

Rozwijane kompetencje:

 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
 • Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii
 • Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych