Ścieżka edukacyjna DQ SKILLS

Końcowym  efektem tego produktu jest opracowana kompletna ścieżka kształcenia, która daje osobom dorosłych niezbędne kompetencje do korzystania z cyfrowego obywatelstwa.

Ścieżka ta, oparta na Europejskich Ramach Kompetencji Cyfrowych (DIGCOM), oferuje szkolenie, które pozwala uczestnikom przejść przez 3 poziomy kształcenia, od poziomu podstawowego do zaawansowanego.

Ścieżka szkolenia DQ Skills jest skonstruowany zgodnie z jasnymi powiązaniami kompetencyjnymi, działaniami szkoleniowymi i poziomami, aby każdy zainteresowany podmiot mógł je wykorzystać/dostosować do opracowywania własnych działań szkoleniowych w dziedzinie obywatelstwa cyfrowego.

Ścieżka uczenia się, zatwierdzona i przetestowana w czterech krajach uczestniczących w projekcie (Hiszpania, Grecja, Polska i Rumunia) i dostępna we wszystkich językach partnerskich, jest podstawą szkolenia DQ SKILLS. Oprócz tego, że jest skutecznym dokumentem roboczym dla każdego, kto jest zainteresowany opracowaniem programu szkoleniowego w dziedzinie obywatelstwa cyfrowego.

MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘP DO ŚCIEŻKI SZKOLENIOWEJ LUB POBRAĆ JĄ NA URZĄDZENIE