ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ DQ SKILLS;

curso de tecnología como ciudadano digital

Μια εκπαιδευτική διαδρομή δωρεάν πρόσβα για ενήλικες σχετικά με την ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη

Αυτό το προϊόν έχει ως τελικό στόχο, την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδρομής οι οποία θα παρέχει τις απαραίτητες ικανότητες για την άσκηση της ψηφιακής ιθαγένειας από ενήλικες.

Η εκπαιδευτική διαδρομή, βασισμένη στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ικανότητα Framework (DIGCOM), θα προσφέρει ένα εκπαιδευτικό μάθημα που θα επιτρέπει στους εκπαιδευομένους να εκπαιδευτούν σε 3 επίπεδα - από βασικό έως το προχωρημένο.

Η εκπαιδευτική διαδρομή DQ είναι δομημένη σύμφωνα με την σχέση ικανότητας του εκπαιδευομένου και τις αντίστοιχες δράσεις κατάρτισης. Τα επίπεδα έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθούν ή να προσαρμοστούν από οποιονδήποτε επιθυμεί να σχεδιάσει δικές του/της δράσεις κατάρτισης και έτσι να παρέχει κατάρτιση στον τομέα της ψηφιακής ιθαγένειας.

Η εκπαιδευτική διαδρομή, θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί στις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία και Ρουμανία) και θα διατίθεται σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Αποτελεί τη βάση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DQ SKILLS και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα αποτελεσματικό έγγραφο εργασίας για οποιονδήποτε παρέχει ή θέλει να αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής ιθαγένειας.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δωρεάν πρόσβα κατάρτισης σχετικά με τις Ψηφιακές Ικανότητες για έναν Ενεργό Πολίτη

"Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DQ SKILLS για τις Ψηφιακές Ικανότητες για τον Ενεργό Πολίτη, στοχεύει στο να βελτιώσει τις δεξιότητες ενός ατόμο προκειμένου αυτό, να εξασκεί το δικαίωμά του ως ενεργός, ψηφιακός χρήστης και πολίτης. Για το σκοπό αυτό περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι τομείς κατάρτισης και ικανότητες."

Περιοχή 1: Πληροφορία και γνώση δεδομένων (Information and data literacy)

Δεξιότητες για ανάπτυξη:

 • Ανάπτυξη, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
 • Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
 • Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου

Περιοχή 2: Επικοινωνία και συνεργασία

Δεξιότητες για ανάπτυξη:

 • Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
 • Κοινή χρήση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
 • Συμμετοχή στην ιθαγένεια (Citizenship) μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
 • Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
 • Netiquette
 • Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας

Περιοχή 3: Δημιουργία ψηφιακού υλικού

Δεξιότητες για ανάπτυξη:

 • Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού
 • Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού υλικού
 • Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης
 • Προγραμματισμός

Περιοχή 4: Ψηφιακή ασφάλεια

Δεξιότητες για ανάπτυξη:

 • Προστασία συσκευών
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής
 • Προστασία της υγείας και της ευημερίας
 • Προστασία του περιβάλλοντος"

Περιοχή 5: Επίλυση προβλημάτων

Δεξιότητες για ανάπτυξη:

 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 • Προσδιορισμός αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων
 • Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
 • Εντοπισμός ανάγκης/κενού στην ψηφιακή ικανότητα