ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

MEDIA CREATIVA

"Media Creativa - MC2020 η εταιρεία αποτελεί το αποτέλεσμα πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, προκλήσεων και διδαγμάτων από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών με ένα κοινό πάθος: την εκπαιδευτική καινοτομία.

Η MC2020 εργάζεται να προσδώσει αξία σε μαθησιακούς χώρους, να ερευνά, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει μια διαφορετική προσφορά εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι εμπνευσμένη από καινοτόμες μεθοδολογίες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως η αφήγηση (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής αφήγησης), η κατάρτιση βασισμένη σε σενάρια, το gamification και η εστίαση στην αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, η χρήση εφαρμογών, τα παιχνίδια, τα webseries, τα webinars και η μάθηση μέσω κινητών συσκευών ...

Η ποιότητα της δουλειάς μας βασίζεται σε μια επίγεια γνώση της πραγματικότητας και στην ακρόαση των αναγκών των τελικών χρηστών μας. Αναπτύσσουμε μελέτες, αναλύουμε τις ανάγκες εκπαίδευσης, σχεδιάζουμε και προσφέρουμε μαθήματα μέσα από τον κατάλογό μας (campus-creativa.com) και οργανώνουμε εργαστήρια και συνέδρια, πάντα προσαρμοσμένα στον τελικό χρήστη."

www.mediacreativa.eu

MIS FOUNDATION

Ο σκοπός του Foundation MIS είναι να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Πολωνία και να διαδίδει το έργο της αυτοδιοίκησης στην κοινωνία. Επίσης, διεξάγει συζητήσεις και ενημερώνει για το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη ζωή των πολιτών της, τον ρόλο της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την επαγγελματικοποίηση της διαχείρησης της τοπικής αυτοδιοίκησης .

Οι δραστηριότητες του Foundation MIS προσανατολίζονται προς:

  • τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ επαγγελματιών,
  • οργανισμοί που εκπροσωπούν δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς τομείς.
  • την προώθηση της διατομεακής συνεργασίας
  • την βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και οργανισμών
  • την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
  • την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μικρών (micro) επιχειρήσεων καθώς και κοινωνικών επιχειρήσεων
  • την προώθηση ανταλλαγής εμπειριών διαχείρισης "

Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: κατάρτιση. συμβουλευτικές υπηρεσίες. εθνικά και διεθνή έργα · ερευνητικές δραστηριότητες.

www.fundacjamis.org.pl 

DROSOSTALIDA

Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή και εν γένει η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, κυρίως μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση.

"Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

"Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

Εκπόνηση μελετών και ερευνών που εξυπηρετούν τους σκοπούς του

Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών- εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης, ενημερωτικών- επιμορφωτικών σεμιναρίων με τη χρήση συμβατικών μεθόδων ή/και με τη χρήση νέων τεχνολογιών στους τομείς του πολιτισμού, της υγείας, της οικολογίας, του αθλητισμού και της τεχνολογίας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιχειρηματικών σχεδίων και άλλων εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων δράσης με αντικείμενα συναφή των σκοπών του

Ανάπτυξη και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, κοινοπραξίες εταίρων που υλοποιούν δράσεις συναφής με τους σκοπούς του."

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Δροσοσταλίδας είναι οι άνθρωποί της. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται από μια φιλόδοξη ομάδα εμπειρογνωμόνων με πρωταρχική προτεραιότητα την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης για άτομα ευπαθών ομάδων, την εκπαίδευση και μάθηση και την υποστήριξη της απασχολησιμότητας, την κοινωνική στήριξη και την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

www.drosostalida.org

SPEKTRUM

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Spektrum ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Foundation for an Open Society. Η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ήταν ξεχωριστό νομικό πρόσωπο από το 1998, έγινε αυτοδύναμη ΜΚΟ το 2001 και μετανομάστηκε σε Εκπαιδευτικό Κέντρο Spektrum το 2016. Αποστολή του Κέντρου είναι να προσφέρει διάφορες μορφές εκπαίδευσης δημιουργώντας μια ενεργητική, συνεργατική και επιτυχημένη κοινότητα. Ως αυτοσυντηρούμενη και δυναμική οργάνωση που είναι ανοικτή στη συνεργασία, στόχος της είναι να υποστηρίζει τα τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που θέλουν να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά δίκτυα και να συμμετέχουν σε διακρατικές ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών.

www.sec.ro