PARTENERI

Media Creativa

Media Creativa - MC2020 are o experiență de peste 20 de ani în domeniul educației și este constituit de un grup de profesioniști, care împărtășesc o pasiune comună: inovația educațională. MC2020 este inspirat de metode pedagogice și metodologice inovative, ca storytelling digital, gamificare, webminare și învățare cu ajutorul mijloacelor digitale și elaborează diferite cursuri de formare. De asemenea face cercetări de analiza nevoilor de instruire în regiune, iar pe baza rezultatelor acestora oferă cursuri de formare, organizează ateliere de lucru și conferințe.

www.mediacreativa.eu

MIS FOUNDATION

Obiectivul Fundației MIS este reprezentarea intereselor administrației locale în Polonia, promovarea ideii de autoguvernare și a societății civile, organizarea unor dezbateri privind viitorul administrației locale, a societății civile și a administrației publice, precum și profesionalizarea managementului în administrația locală.

Activitățile Fundației MIS sunt orientate spre: transferul de know-how între profesioniști, organizații care reprezintă sectorul public, privat și social; promovarea cooperării intersectoriale; îmbunătățirea și dezvoltarea abilităților și competențelor persoanelor și organizațiilor; promovarea antreprenoriatului și a inovării; sprijinirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor sociale; promovarea schimbului de experiențe privind managementul experiențelor.

Fundația este activă în următoarele domenii: cursuri de formare, servicii de consultanță, proiecte naționale și internaționale, cercetări.

www.fundacjamis.org.pl 

DROSOSTALIDA

Întreprinderea socială Drosostalida își propune să promoveze integrarea în viața economică și socială în general, respectiv integrarea socială a persoanelor, care aparțin grupurilor vulnerabile, prin avansarea lor la locul de muncă.

Obiectivul și rolul Asociației sunt determinate de următoarele principii: a) promovarea interesului social prin producerea de bunuri și servicii de natură colectivă și socială; b) importanța individului și a muncii dincolo de capital; c) utilizarea profiturilor pentru creșterea ocupării forței de muncă și extinderea afacerilor și d) promovarea dezvoltării durabile.

Principalele activități ale Drosostalida sunt:

  • planificarea, organizarea și implementarea unor cursuri de formare (învățare de-a lungul vieții) și seminare de instruire prin utilizarea diverselor metodologii de formare pentru învățarea informală și formală;
  • furnizarea de servicii de consultanță și consiliere profesională pentru încurajarea spiritului antreprenorial;
  • dezvoltarea și participarea la rețelele naționale și europene;
  • informarea și sensibilizarea opiniei publice (organizarea de ateliere de lucru, conferințe, campanii de promovare etc.).

Cel mai mare avantaj al Asociației Drosostalida este factorul său uman, și anume că este susținută de o echipă ambițioasă de experți, al căror prioritate este promovarea vieții independente pentru persoanele din grupurile vulnerabile, educarea/învățarea și sprijinirea capacității de angajare, sprijinul social și familiarizarea cu TIC.

www.drosostalida.org

SPEKTRUM

Centrul Educațional Spektrum a fost înființat în 1996 ca o organizație neguvernamentală.

Cu o echipă energică şi deschisă colaborării organizaţia noastră are ca obiectiv oferirea unei game largi de programe de formare, formale şi informale ce vizează organizaţiile din regiune care doresc să evolueze, cât şi persoanele doritoare să înveţe fără limită de vârstă.

În cadrul proiectelor noastre de dezvoltare educaţională căutăm acele metode eficiente şi mijloace prin care forţa de muncă din zona să poată fi pregătită pentru schimbările economice rapide şi care să stimuleze în acelaşi timp dispoziţia antreprenorilor.

www.sec.ro