ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

DQ Skills y ciudadanía digital

Τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε την καθημερινότητα και την πραγματικότητά μας να μεταμορφώνεται, και καθημερινά επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τον ψηφιακό κόσμο. Κανείς πλέον δεν αμφιβάλλει ότι βιώνουμε μια βαθιά αλλαγή όπου με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών, μας φέρνει μεγάλες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις

"Κάποιοι ειδικοί μιλούν ήδη για την ψηφιακή νοημοσύνη, η οποία θα αποτελεί το ""σύνολο κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν σε ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ψηφιακής ζωής και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της"". Η ψηφιακή νοημοσύνη χωρίζεται σε 3 επίπεδα :

  • Ψηφιακή ιθαγένεια
  • Ψηφιακή δημιουργικότητα
  • Ψηφιακή επιχειρηματικότητα"

"Το έργο μας επιδιώκει να εμβαθύνει στο πρώτο από τα επίπεδα του DQ. Θεωρείται ως το βασικό σημείο ενεργοποίησης ή ένα σημείο εκκίνησης που υποστηρίζει τα άλλα δύο.

Στο πλαίσιο του Erasmus + θα αναπτυχθούν 2 βασικά προϊόντα:

  • Μία εκπαιδευτική διαδρομή κατάρτισης για ενηλίκους στην ψηφιακή υπηκοότητα με βάση το πλαίσιο DIGCOM. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή / και να προσαρμοστεί από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να σχεδιάσει δικές του δράσεις εκπαίδευσης στο θέμα δημιουργία ενεργών ψηφιακών πολιτών.
  • Ένα πρόγραμμα κατάρτισης ενηλίκων, για άτομα τα οποία επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ώστε να ασκούν έναν πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο στην ψηφιακή υπηκοότητα."

Το DQ Skills είναι μια ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + (Στρατηγική Εταιρική Σχέση)

DQ SKILLS